25jul2016

Welkom Apodemus B.V.

Wij zien uit naar onze samenwerking met Apodemus.eu, welke 1 augustus van start gaat. Apodemus is gefascineerd door vleermuizen en ondersteunt, met hun producten, wereldwijd goed onderzoek naar deze bijzondere dieren.

Apodemus zocht een adequate fulfilmentpartner, die hun kostbare apparatuur met de hoogste zorg behandelt en wereldwijd kan verzenden. Wij zijn dan ook trots dat Qeepid XL deze functie mag vervullen. Wilt u meer informatie over de producten van Apodumus; zie de website.

Login to your Account